BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMALARINDA

MESUL MÜDÜRLÜK EĞİTİMİ

09 – 14 Kasım 2015 • İzmir Radisson Blu Çeşme

  Yönetmelik kapsamında, 09 – 14 Kasım 2015 tarihleri arasında Mesul Müdür Eğitimi İzmir Radissonblu Resort Çeşme ' de yapılacaktır.

  KATILIMCILARIN DİKKATİNE !

  Lütfen duyurunun tamamını okuyunuz. Katılımcı listesi yayınlanmayacaktır. Biyosidal ürünlerin kullanım usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğinin 8. Maddesine Uyan hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olanlar katılabilmektedirler. aşağıdaki belgeler ile eksiksiz gelenler eğitime alınacaktır. Katılımcıların aşağıda iletişim bilgileri bulunan FTS KONGRE firmasına kayıt yaptırmaları gerekmektedir

  Eğitime katılacakların kayıt sırasında aşağıdaki belgeleri yanlarında getirmeleri zorunludur.

  Belgeleri eksik olanlar kesinlikle eğitime alınmayacaktır.

  • “Biyosidal Ürün Uygulamalarında Mesul Müdürlük Eğitimi” ne katılmak isteyenlerin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Mithatpaşa Şubesindeki TR26 0001 2009 3960 0005 0000 46IBAN hesabına “Biyosidal Ürünler Mesul Müdür Eğitimi Kurs Kayıt Ücreti” olarak 110 TL yatırmaları;
  • Bulundukları ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruda bulunmaları;
  • Dilekçe ekinde diploma veya geçici mezuniyet belgesi (henüz diplomasını alamamış mezunlar için geçerlidir) fotokopisi, vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı fotokopisi ve makbuz fotokopisini sunmaları;
  • FTS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
  • Kesin kayıt işlemi 08 - 09 Kasım 2015 tarihinde eğitimin düzenleneceği İzmir İlinde yapılacağından “Biyosidal Ürün Uygulamalarında Mesul Müdürlük Eğitimi”ne katılacak adaylar, eğitime gelirken, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu personeline teslim edilmek üzere;
  • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisini ya da onaylı örneğini,
  • Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı ve fotokopisini,
  • Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğrafı,
  • “Biyosidal Ürünler Mesul Müdür Eğitimi Kurs Kayıt Ücreti” olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Mithatpaşa Şubesindeki TR26 0001 2009 3960 0005 0000 46 IBAN hesabına 110 TL yatırıldığını gösterir makbuz aslını,
  • Halk Sağlığı Müdürlüğüne yapılan başvurunun tarih ve sayısını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
  NOT: Yukarıda yazılı evraklarla birlikte bulunduğunuz ilin Halk Sağlığına başvurup Evrak Kayıt Numarası almanız zorunludur. Aynı zaman da yukarıda yazılı evrakları kayıt sırasında sorun yaşamamanız adına Otele’ de getirmeniz zorunludur.

  Eğitim için Pazar günü ( 08.11.2015 ) saat 14:00 ten itibaren otel girişinde Bakanlık personelince kesin kayıt yapılacaktır. Kayıt Pazartesi Sabah ( 09.11.2015 ) saat: 09:00 da sona erecektir. Pazartesi sabah saat 09:00 dan sonra eğitim için evrak toplanmayacak ve daha sonra gelenler eğitime alınmayacaktır. Eğitim Pazartesi günü ( 09.11.2015 ) sabah 09:00 da başlayacak, Cumartesi günü ( 14.11.2015 ) saat 18: 00 de sona erecektir.